JP Vodokanal je počo da vrši uslugu pražnjenja septičkih jama

Štampa
Napisao Bata Jožef ponedeljak, 02 novembar 2015 09:33

Specijalno vozilo za održavanje kanalizacije i pražnjenje septičkih jama je nabavljeno krajem 2014. godine. JP "Vodokanal" Bečej je od ove godine počeo da vrši uslugu pražnjejna septičkih jama.
Cena za pražnjenje septičkih jama 2.700 dinara.

Poslednje ažurirano ponedeljak, 02 novembar 2015 09:36