Javna nabavka - JN III-1-17 Izgradnja i opremanje baterije bunara BS-4/1 i BS-4/2

Štampa
Napisao Komisija za JN ponedeljak, 16 januar 2017 12:32

Prеdmеt јаvnе nаbаvka: JN III-1-17 Izgradnja i opremanje baterije bunara BS-4/1 i BS-4/2

Prilozi:

Poziv za podnošenje ponude (16.01.2017)

Konkursna dokumentacija (16.01.2017)

Predmer i predračun- Excel tabele blanko (16.01.2017)

Dodatno pojašnjenje (13.02.2017)

Odluka o dodeli ugovora (20.02.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (01.03.2017)

Odluka o izmeni ugovora - produženje roka do 15 06.2017. godine (18.04.2017.)

Odluka o izmeni ugovora - produženje roka do 31.07.2017. godine (15.06.2017.)

Odluka o izmeni ugovora - produženje roka do 30.09.2017. godine (01.08.2017.)

Odluka o izmeni ugovora - produženje roka do 31.10.2017. godine (29.09.2017.)

 

Javna nabavka