Prijava kvarova

Prezime i ime Prezime i ime osobe ko prijavljuje kvar

Adresa kvara Ulica, kućni broj

Mesto kvara Izaberite mesto kvara

Email * Upišite vašu email adresu

Tip kvara Izaberite tip kvara

Kontakt tel. *

Opis kvra Kratko opišite kvar

Telefonski brojevi za prijavu kvarova:

021/6912-588, 6912-930, 6912-931, 6912-201

Prijava kvarova

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama Online Servisa?