Javna nabavka - JN II-4-18 Nabavka usluge osiguranja

Štampa
Napisao Komisija za JN sreda, 27 jun 2018 14:52

Prеdmеt јаvnе nаbаvka: JN II-4-18 Nabavka usluge osiguranja

Prilozi:

Poziv za podnošenje ponude (27.06.2018)

Konkursna dokumentacija (27.06.2018)

Obrazac 7 -Tabela osiguranja imovine (27.06.2018)

Obrazac 8 -Tabela osiguranja zaposlenih (27.06.2018)

Obrazac 9 -Tabela osiguranja vozila (27.06.2018)

Pitanja i odgovor br 1 (29.06.2018)

Izmene konkursne dokumentacije br 1 (29.06.2018)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (29.06.2018)

Odluka o dodeli ugovora (11.07.2018)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (27.07.2018)

 Javna nabavka

Poslednje ažurirano petak, 27 jul 2018 12:55