Javna nabavka - JN II-3-19 Održavanje softvera

Štampa
Napisao Komisija za JN sreda, 09 oktobar 2019 14:10

Prеdmеt јаvnе nаbаvka: JN II-3-19 Održavanje softvera:

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka (09.10.2019.)

Konkursna dokumentacija (09.10.2019.)

Odluka o dodeli ugovora (22.10.2019.)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru (12.11.2019.)

Javna nabavka

Poslednje ažurirano utorak, 12 novembar 2019 14:38