Da li ste zadovoljni uslugama Online Servisa?

Da li ste zadovoljni uslugama Online Servisa?
Da
357  54.6%
Ne
229  35%
Delimično
68  10.4%

Broj glasača  :  654
Prvo glasanje  :  subota, 25 februar 2012 15:34
Poslednje glasanje  :  subota, 16 oktobar 2021 22:22