Dokumenti

 

 

Naziv dokumenta
  Istorijat vodosnabdevanja Bečeja i JP Vodokanala  
Projekti:

Prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom unapređenja kvaliteta vode i vodovodnih sistema za Opštinu Bečej

Pravilnici, odluke:

Odluka o usklađivanju odluke o osnivanju JP Vodokanal Bečej (23.11.2016.)

 

Odluka o usklađivanju odluke o osnivanju JP Vodokanal Bečej (Sl. Glasnik Opštine Bečej 2/2013)

Statut JP Vodokanal Bečej (2017)

Odluka o snabdevanju vodom Opštine Bečej (prečišćen tekst, Službeni list Opštine Bečej 10/2013) 

A vizellátásról szóló hatarozat (egységes szerkezetbe foglalt szöveg, Óbecse község hivatalos lapja 10/2013)

 pdf

Pravilnik o tehničkim uslovima za priključenje na javni vodovod 2010

Odluka o javnoj kanalizaciji (2010)

Pravilnik o tehničkim uslovima za priključenje objekata na javnu kanalizaciju otpadnih voda

Pravilnik o kvalitetu otpadnih voda (prečišćen tekst)

Odluka o atmosferskoj kanalizaciji (2011)

Pravilnik o organizaciji sistematizaciji poslova - decembar 2013 prečišćen tekst pdf
Pravilnik o načinu rešavanju prigovora potrošača JP Vodokanal Bečej pdf
Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje pdf
Sreparat o tehničkim uslovima izgradnje (mart 2016) pdf
Pravilnik o organizaciji sistematizaciji poslova  (februar 2016.) pdf
Pravilnik o prvim izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova sa semom (jul 2016.) pdf
Pravilnik o drugim izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova sa semom (jul 2017.)
Pravilnik o trećim izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova sa semom (sept. 2017.)
Pravilnik o četvrtim izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova sa semom (mart. 2018.)
Pravilnik o petim izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova sa semom (april. 2019.)
Izveštaji

Bilans uspeha, Bilans stanja, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu za 2010 godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2010 godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za finansijski izveštaj za 2010 godinu

Program poslovanja za 2011 godinu

Izeštaj o radu i poslovanju za 2010 godinu

Program poslovanja za 2012 godinu

Izeštaj o radu i poslovanju za 2011 godinu

pdf

Izveštaj nezavisnog revizora za finansijski izveštaj za 2011 godinu

pdf

Napomene uz finansijske izveštaje za 2011 godinu

pdf

Bilans uspeha, Bilans stanja, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu za 2011 godinu

pdf

Odluka UO - Izmena Plana poslovanja za 2012 godinu

pdf

Program poslovanja za 2013 godinu

pdf

Bilans uspeha, Bilans stanja, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu za 2012 godinu

pdf

Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu

pdf
Izveštaj nezavisnog revizora za finansijski izveštaj za 2012 godinu  pdf
Plan i program poslovanja za 2014 godinu pdf
Izveštaj o radu i poslovanju za 2013 godinu pdf
Finansijski izveštaj za 2013 godinu pdf
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013 godinu pdf
Izveštaj nezavisnog revizora za finansijski izveštaj za 2013 godinu pdf
Tromesecni izvestaj o realizaciji programa rada i poslovanja za I kvartal 2014 godine pdf
Tromesecni izvestaj o realizaciji programa rada i poslovanja za II kvartal 2014 godine pdf
Plan i program poslovanja za 2014 godinu nakon I rebalansa budzeta opstine Becej pdf
II Izmena plana i programa poslovanja za 2014 godinu nakon II rebalansa budžeta opštine Bečej pdf
Tromesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za III kvartal 2014 godine pdf
Tromesečni izvestaj o realizaciji programa rada i poslovanja za IV kvartal 2014 godine pdf
Izveštaj o radu i poslovanju za 2014 godinu pdf
Program poslovanja za 2015 godinu pdf
Tromesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za I kvartal 2015 godine pdf
Tromesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za II kvartal 2015 godine pdf
Mišljenje nezsvisnog revizors na finansijski izveštaj za 2014. godinu pdf
Tromesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za II kvartal 2015 godin -ispravljeni obrazci pdf
Tromesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za III kvartal 2015 godine pdf
Tromesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za IV kvartal 2015 godine pdf
Program poslovanja za 2016 godinu pdf
Tromesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za I kvartal 2016 godine pdf
Tromesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za II kvartal 2016 godine (šestomesečni) pdf
Tromesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za III kvartal 2016 godine (devetomesečni) pdf
Tromesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za VI kvartal 2016 godine (dvanaestomesečni) pdf
Izveštaj o radu i poslovanju za 2015 godinu pdf
Finansijski izveštaj za 2015 godinu pdf
Plan pokrića gubitka po završnom računu za 2015 godinu pdf
Izveštaj nezavisnog revizora za finansijski izveštaj za 2015 godinu pdf
Prva izmena Programa poslovanja za 2016. godinu pdf
Izveštaj o radu i poslovanju za 2016. godinu pdf
Izveštaj nezavisnog revizora za finansijski izveštaj za 2016 godinu pdf
Program poslovanja za 2017 godinu pdf
Tromesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za I kvartal 2017 godine pdf
Šestomesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za II kvartal 2017 godine pdf
Devetomesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za III kvartal 2017 godine pdf
Dvanaestomesecni izvestaj o realizaciji programa rada i poslovanja za IV kvartal 2017 godine pdf
Prva izmena Programa poslovanja za 2017. godinu pdf
Izveštaj o radu i poslovanju za 2017. godinu pdf
Finansijski izveštaj za 2017. godinu pdf
Napomene uz finansijski izveštaj za 2017. godinu pdf
Izveštaj nezavisnog revizora za finansijski izveštaj za 2017. godinu pdf
Program poslovanja za 2018. godinu pdf
Prva izmena Programa poslovanja za 2018. godinu pdf
Tromesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za I kvartal 2018 godine pdf
Šestomesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za II kvartal 2018 godine pdf
Devetomesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za III kvartal 2018 godine pdf
Dvanaestomesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za IV kvartal 2018 godine pdf
Program poslovanja za 2019. godinu pdf
Finansijski izveštaj za 2018. godinu pdf
Napomene uz finansijski izveštaj za 2018. godinu pdf
Izveštaj nezavisnog revizora za finansijski izveštaj za 2018. godinu pdf
Izvestaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2018. godinu pdf
Tromesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za I kvartal 2019 godine pdf
Šestomesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za II kvartal 2019 godine pdf
Devetomesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za III kvartal 2019 godine pdf
Dvanaestomesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za IV kvartal 2019 godine pdf
Poseban program o korišćenju sredstava iz budžeta za 2019. godinu pdf
Program poslovanja za 2020. godinu pdf
Izvestaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2019. godinu pdf
Izveštaj nezavisnog revizora za finansijski izveštaj za 2019. godinu pdf
Poseban program o korišćenju sredstava iz budžeta za 2020. godinu pdf
Tromesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za I kvartal 2020 godine pdf
Šestomesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za II kvartal 2020 godine pdf
Devetomesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za III kvartal 2020 godine pdf
Dvanaestomesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za IV kvartal 2020 godine pdf
Izvestaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2020. godinu pdf
Program poslovanja za 2021. godinu pdf
Poseban program o korišćenju sredstava iz budžeta za 2021. godinu pdf
Izveštaj nezavisnog revizora za finansijski izveštaj za 2020. godinu pdf
Plan pokrića gubitka po finansijskom planu za 2020. godinu pdf
Tromesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za I kvartal 2021 godine pdf
Šestomesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za II kvartal 2021 godine pdf
Devetomesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za III kvartal 2021. godine pdf
Dvanaestomesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za IV kvartal 2021. godine pdf
Napomene uz finansijski izvestaj za 2021. godine pdf
Program poslovanja za 2022. godinu pdf
Poseban program o korišćenju sredstava iz budžeta za 2022. godinu pdf
Izvestaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2021. godinu pdf
Finansijski izveštaj za 2021. godinu pdf
Izveštaj nezavisnog revizora za finansijski izveštaj za 2021. godinu pdf
Plan pokrića gubitka po finansijskom planu za 2021. godinu pdf
Tromesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za I kvartal 2022 godine pdf
Šestomesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za II kvartal 2022 godine pdf
Devetomesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za III kvartal 2022. godine pdf
Dvanaestomesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za IV kvartal 2022. godine pdf
Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP Vodokanal Bečej 2022-2026 pdf
Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JP Vodokanal Bečej 2022-2026 pdf
Izvestaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2022. godinu pdf
Izveštaj nezavisnog revizora za finansijski izveštaj za 2021. godinu pdf
Program poslovanja za 2023. godinu pdf
Poseban program o korišćenju sredstava iz budžeta za 2023. godinu pdf
Tromesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za I kvartal 2023 godine pdf
Šestomesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za II kvartal 2023 godine pdf
Devetomesečni izveštaj o realizaciji programa rada i poslovanja za III kvartal 2023. godine pdf
Poslednje ažurirano utorak, 31 oktobar 2023 18:13
 
Dokumenti

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama Online Servisa?
 

Anketa

Kako ocenjujete usluge JP Vodokanal-a?