Javni bunari

Za Bečej je svojstveno, da građani tradicionalno koriste vodu iz arterskih samoizlivajućih (sa pozitivnim pijezometarskim pritiskom) bunara više od 100 godina.

Vodonosni slojevi arterskih bunara su na dubinama od 300-400 m.

Po svojim fizičko-hemijskim svojstvima, prema podeli Internacionalnog društva za medicinsku hidrologiju, vode svih arterskih bunara u Bečeju, pripadaju istoj kategoriji natrium-hidrokarbonatnih (alkalnih) hipotermi. Održavanje i popravke vrši JP Vodokanal sa obezbeđenjem finansijskih sredstava sa strane SO Bečej.

Mineralne vode ove kategorije imaju terapijske vrednosti kod mnogih hroničnih oboljenja.

U Bečeju su danas u funkciji četiri arterska bunara.

Krajem 2005 godine izbušena su 2 nova arteška bunara, jedan u centru grada a drugi kod škole "Petefi Šandor". Ova dva nova bunara su donacije Slovačke vlade. Na žalost bunar kod škole "Petefi Šandor" posle kratkog vremena "presušilo".

22.marta 2012 godine započeto je bušenje novog "žutog" bunara na uglu ulice Republikanske i Nikole Tesle, porekoputa osnovne škole "Petefi Šandor". Na žalost 29. marta posle ugradnje bunarske konstrukcije došlo je do erupcije gasa i arteške vode sa pritiskom oko 40 bara, koja je posle 55 sati teške muke zaustavljena od strane interventne brigade NIS Gasprom Njeft-a. Bušotina je posle likvidirana (zabetonirana).  

Poslednje ažurirano ponedeljak, 02 april 2012 15:38
 
O nama Vodovod Javni bunari

Anketa

Kako ocenjujete usluge JP Vodokanal-a?