Reklamacija

Prezime i ime Prezime i ime korisnika

Adresa Ulica, kućni broj

Email * Upišite vašu email adresu

Mesto Izaberite mesto

Šifra potrošača: * Šifra potrošača (7 cifreni broj)

Vrsta Reklamacije Vrsta reklamcije

Opis Opišite Vašu reklamaciju

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana od prijema računa. Primanje reklamacje vrši referent reklamacije, ukoliko referent ne može da obradi reklamaciju složenijeg karaktera, stranka dostavlja pismeni zahtev komisiji za reklamacije. Odgovor na reklamaciju se dostavlja u roku od 15 dana od prijema istog.

Reklamacije

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama Online Servisa?