Javne nabavke

2020 godina    2019 godina    2018 godina    2017 godina    2016 godina  2015 godina  2014 godina  2013 godina  2012 godina  

 

 

Naziv dokumenta
2024
Plan javnih nabavki za 2024.godinu pdf
2023
Plan javnih nabavki za 2023.godinu pdf
 2022
Plan javnih nabavki za 2022.godinu pdf
 2021
 JN I-8-20 Nabavka putničkog vozila preko lizinga pdf
JN I-1-20 Nabavka električne energije pdf
JN II-1-21 Analiza vode pdf
JN II-5-20 Održavanje opreme za dezinfekciju vode pdf 
2020
Pravilnik o bližem uređivanju postupaka javne nabavke i nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje pdf
Plan javnih nabavki za 2020.godinu pdf
Plan javnih nabavki za 2020. godinu - tehnička ispravka 1 pdf
Plan javnih nabavki za 2020. godinu - tehnička ispravka 2 pdf
Plan javnih nabavki za 2020. godinu - tehnička ispravka 3  pdf
Plan javnih nabavki za 2020. godinu - tehnička ispravka 4  pdf
Plan javnih nabavki za 2020. godinu - tehnička ispravka 6 pdf
Plan javnih nabavki za 2020. godinu - tehnička ispravka 7 pdf
Plan javnih nabavki za 2020. godinu - prva izmena pdf
Plan javnih nabavki za 2020. godinu - tehnička ispravka 8 pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - I kvartal 2020. godine pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - II kvartal 2020. godine pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - III kvartal 2020. godine pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - IV kvartal 2020. godine  pdf
JN II-5-20 Održavanje opreme za dezinfekciju vode pdf
JN I-3-20 Nabavka materijala za vodovod i kanalizaciju pdf
JN I-6-20 Nabavka opreme za dezinfekciju vode na lokaciji vodozahvata u Mileševu pdf
JN I-1-20 Nabavka električne energije pdf
JN II-2-20 Nabavka usluge održavanja i popravki putničkih vozila pdf
JN I-5-20 Nabavka građevindkog materijala - Pesak pdf
JN II-7-20 Nabavka usluge obezbeđivanja objekata pdf
JN II-1-20 Analiza vode pdf
JN II-8-20 Nabavka usluge regrutovanja kadrova pdf

JN II-2-20 Nabavka usluge održavanja i popravki teretnih vozila -partija 2

pdf

JN II-6-20 Revitalizacija bunara

pdf

JN I-2-20 Nabavka vodomera vodomera

pdf

JN II-2-20 Nabavka usluge održavanja i popravki radnih mašina

pdf
JN II-2-20 Nabavka usluge održavanja i popravki vozila pod garancijom pdf
JN II-12-20 Nabavka usluge osiguranja pdf
JN I-5-20 Nabavka građevindkog materijala pdf
JN III-8-18 Zamena vodovodnih delova u šahtovima vodovodne mreže u Bečeju - III faza pdf
JN I-4-20 Nabavka goriva
 2019
Plan javnih nabavki za 2019.godinu pdf
Plan javnih nabavki za 2019.godinu - prva izmena pdf
Plan javnih nabavki za 2019. godinu - tehnicka ispravka pdf
Plan javnih nabavki za 2019.godinu - druga izmena pdf
Plan javnih nabavki za 2019. godinu - tehnicka ispravka br 2. pdf
Plan javnih nabavki za 2019.godinu - treća izmena pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - I kvartal 2019. godine pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - II kvartal 2019. godine pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - III kvartal 2019. godine pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - IV kvartal 2019. godine pdf
JN I-4-19 Nabavka građevindkog materijala - Partija 1: Pesak pdf
JN II-9-19 Nabavka usluge obezbeđivanja objekata pdf
JN I-1-19 Nabavka električne energije pdf
JN II-1-19 Analiza vode pdf
JN II-6-19 Revitalizacija bunara pdf

JN II-16-19 Izrada projektne tehničke dokumentacije za zamenu vodovodnih delova u šahtovima vodovodne mreže u Bečeju - III faza

pdf
JN II-13-19 Izrada projektne tehničke dokumentacije za zamenu vodovodne mreže u Bačkom Petrovom Selu pdf

JN II-2-19 Nabavka usluge održavanja i popravki vozila -partija-2 

pdf
JN II-11-19 Nabavka usluge regrutovanja kadrova pdf
JN II-4-19 Baždarenje i servis vodomera pdf
JN II-7-19 Nabavka usluge osiguranja pdf
JN I-2-19 Nabavka materijala za vodovod i kanalizaciju pdf
JN I-7-19 Nabavka novog kamiona kipera na lizing pdf
JN III-5-19  Izgradnja kanalizacione mreže sa crpnom stanicom u industrijskoj zoni - prva faza pdf
JN I-4-19 Nabavka građevindkog materijala - Partija 2  pdf
JN III-6-19 Nabavka radova na izvođenju priključaka na vodovonu i kanalizacionu mrežu pdf
JN II-3-19 Održavanje softvera pdf
 JN II-17-19 Izrada PTD za izmenu teh resenja za izgradnju kanalizacije u Maloj Bosni pdf
JN I-3-19 Nabavka goriva pdf
JN I-2-19 Nabavka materijala za vodovod i kanalizaciju partija 1 i 3 pdf
JN II-2-19 Nabavka usluge održavanja i popravki vozila -partija 1 pdf
2018
Plan javnih nabavki za 2018.godinu pdf
Plan javnih nabavki za 2018.godinu - Prva izmena pdf
Plan javnih nabavki za 2018.godinu - Druga izmena pdf
Plan javnih nabavki za 2018.godinu - Druga izmena - tehnicka ispravka pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - I kvartal 2018. godine pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - I kvartal 2018. godine dopuna pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - II kvartal 2018. godine pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - III kvartal 2018. godine pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - IV kvartal 2018. godine pdf
JN II-1-18 Analiza vode pdf
JN II-7-18 Nabavka usluge obezbeđivanja objekata pdf
JN I-1-18 Nabavka električne energije pdf
JN III-1-18 Nabavka radova -Izgradnja trafostanice na vodozahvatu u Bačkom Petrovom Selu pdf
JN I-4-18 Nabavka građevindkog materijala - Partija 1: Pesak pdf
JN II-15-18 Nabavka usluge regrutovanja kadrova pdf
JN II-2-18 Nabavka usluge održavanja i popravki vozila pdf
JN II-3-18 Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacije otpadnih voda sa crpnim stanicama u Malom ritu u Bečeju pdf
JN II-4-18 Baždarenje i servis vodomera pdf
 JN III-4-18 Bušenje, opremanje i povezivanje bunara B-1/1 u Bačkom Gradištu  pdf
JN II-4-18 Nabavka usluge osiguranja pdf
JN I-4-18 Nabavka građevindkog materijala - Partija 2: Ostali građevinski materijal pdf
JN III-3-18 Zamena vodovodnih delova u šahtovima vodovodne mreže u Bečeju - I faza pdf
JN II-5-18 Održavanje softvera pdf
 JN I-3-18 Nabavka goriva pdf
JN I-2-18 Nabavka materijala za vodovod i kanalizaciju  pdf
JN III-8-18 Zamena vodovodnih delova u šahtovima vodovodne mreže u Bečeju - II faza pdf
JN II-8-18 Održavanje opreme za dezinfekciju vode pdf
JN III-6-18 Sanacija i dogradnja glavne crpne stanice u Bečeju pdf
JN I-5-18 Nabavka mini bagera na lizing pdf
2017
Plan javnih nabavki za 2017. godinu pdf
Plan javnih nabavki za 2017. godinu - I. izmena pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - I kvartal 2017. godine pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - II kvartal 2017. godine pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - III kvartal 2017. godine pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - IV kvartal 2017. godine pdf
Izvršenje plana javnih nabavki za 2017. godinu pdf
JN III-1-17 Izgradnja i opremanje baterije bunara BS-4/1 i BS-4/2 pdf
JN II-7-17 Nabavka usluge obezbeđivanja objekata pdf
JN I-8-17 Nabavka teretnog dostavnog vozila preko lizinga pdf
JN III-4-17 Izgradnja kanalizacije otpadnih voda u delovima ulica Petefi Šandora, Republikanske, Doža Đerđa, Tančić Mihalja i Dimitrija Tucovića u Bečeju pdf
JN I-1-17 Nabavka električne energije pdf
JN II-1-17 Analiza vode pdf
JN III-3-17 Zamena elektromotornih ventila u filter stanici na Fabrici vode u Bečeju pdf
JN III-2-17 Izgradnja prve etape I faze vodozahvata u Bačkom Petrovom Selu pdf
JN II-4-17 Nabavka usluge osiguranja pdf
JN II-3-17 Bazdarenje i servis vodomera pdf

JN III-5-17 Izgradnja kanalizacije otpadnih voda u delovima ulica J.Popovica, Vojvođanskih Brigada, V. Živanceva, Adi E, Zilahi L. i Partizanske u Bečeju

pdf
JN III-7-17 Izgradnja druge etape I faze vodozahvata u Bačkom Petrovom Selu pdf
JN I-4-17 Nabavka građevindkog materijala pdf
JN II-5-17 Održavanje softvera pdf
JN II-8-17 Održavanje opreme za dezinfekciju vode pdf
JN I-3-17 Nabavka goriva pdf
JN II-2-17 Nabavka usluge održavanja i popravki vozila pdf
JN I-2-17 Nabavka materijala za vodovod i kanalizaciju pdf
JN II-6-17 Revitalizacija bunara pdf
2016
Plan javnih nabavki za 2016 godinu pdf
Plan javnih nabavki za 2016 godinu - I. izmena pdf
Plan javnih nabavki za 2016 godinu - I. tehnička ispravka pdf
Plan javnih nabavki za 2016 godinu - II. izmena pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - I kvartal 2016. godine pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - II kvartal 2016. godine pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - III kvartal 2016. godine pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - IV kvartal 2016. godine pdf
JN III-1-16 Izrada bunara B-III-6/1 pdf
JN I-1-16 Nabavka električne energije pdf
JN II-1-16 Analiza vode pdf
JN II-5-16 Nabavka usluge osiguranja pdf
JN II-3-16 Bazdarenje i servis vodomera pdf
JN I-4-16 Nabavka građevindkog materijala pdf
JN II-6-16 Održavanje softvera pdf
JN I-3-16 Nabavka goriva, ulja i maziva pdf
JN I-2-16 Nabavka materijala za vodovod i kanalizaciju pdf
JN II-2-16 Nabavka usluge održavanja i popravki vozila pdf
JN II-7-16 Revitalizacija bunara pdf
JN III-6-16 Izgradnja poveznog cevovoda Vodozahvata za Bačko Petrovo Selo pdf
JN III-5-16 Izgradnja kanalizacije u ul. S. Kojića i Đure Jakšića pdf
JN III-7-16 Izgradnja i opremanje baterije bunara BS-4/1 i BS-4/2 pdf
JN I-9-16 Nabavka elektromagnetnih merača protoka za vodu pdf

JN III-4-16 Izgradnja kanalizacije u delu ul. Novosadske

pdf
JN III-8-16 Izgradnja kanalizacije u delu ul.Sinđelićeve i Republikanske pdf
JN III-5-16 Izgradnja kanalizacije u delu ul. Miloša Bugarskog pdf
2015
Plan nabavki za 2015 godinu pdf
Pravilnik o bližem uređenju postupaka javne nabavke- Interni akt pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - I kvartal 2015. godine pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - II kvartal 2015. godine pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - dopuna za II kvartal 2015. godine pdf 
Izveštaj o javnim nabavkama - III kvartal 2015. godine pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - dopuna za III kvartal 2015. godine pdf 
Izveštaj o javnim nabavkama - IV kvartal 2015. godine pdf 
Prva izmena Plana nabavki za 2015. godinu pdf
Druga izmena Plana nabavki za 2015. godinu pdf
JN I-1-15 Nabavka električne energije pdf
JN II-1-15 Analiza vode pdf
JN II-2-15 Revitalizacija bunara pdf
JN III-1-15 Izrada bunara BIII/6-2 pdf
JN II-3-15 Nabavka usluge osiguranja pdf 
JN II-4-15 Bazdarenje i servis vodomera pdf
JN III-2-15 Izgradnja kanalizacije pdf
JN II-5-15 Održavanje softvera pdf
JN I-2-15 Nabavka materijala za vodovod i kanalizaciju pdf 
JN II-6-15 Održavanje pumpi pdf
JN I-3-15 Nabavka bunarskih pumpi pdf
JN I-4-15 Nabavka građevindkog materijala pdf
JN II-7-15 Nabavka usluge održavanja i popravki vozila pdf
JN I-4-15 Nabavka goriva, ulja i maziva pdf
JN I-6-15 Nabavka uređaja za dezinfekciju vode za bunare B-3 i B-4 u Bačkom Gradištu pdf 
JN III-3-15 Nabavka radova -Izgradnja kanalizacije u ul. Nađ Ištvana pdf
2014
Plan javnih nabaki za 2014 godinu pdf 
Pravilnik o bližem uređenju postupaka javne nabavke- Interni akt pdf
Plan javnih nabavki posle I i II rebalansa budžeta opštine Bečej za 2014 godinu pdf 

Plan javnih nabaki za 2014 godinu -treća izmena (26.dec.2014.)

pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - I kvartal 2014 godine pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - II kvartal 2014 godine pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - III kvartal 2014 godine pdf
Izveštaj o javnim nabavkama - IV kvartal 2014 godine pdf
Izveštaj o izvršenju plana javnih nabavki za 2014 godinu pdf
JN I-1-14 Nabavka električne energije pdf 
JN II-1-14 Analiza vode pdf 
JN I-2-14 Materijal za vodovod i kanalizaciju pdf 
JN I-3-14 Gradjevinski materijal pdf
JN I-4-14 Kancelarijski matreijal pdf
JN II-2-14 Bazdarenje i servis vodomera pdf 
JN I-5-14 Nabavka goriva pdf
JN II-4-14 Advokatske usluge pdf
JN III-1-14 Odrzavanje atmosferske kanalizacije pdf 
JN II-3-14 Održavanje i opravka vozila pdf
JN II-6-14 Održavanje pumpi pdf 
JN I-6-14 Materijal i usluge za sprovođenje radova na izgradnji kanalizacije otpadnih voda pdf
JN I-7-14 Nabavka Hlorinatora pdf
2013
Plan javnih nabavki za 2013 godinu pdf
Izvestaj o izvrsenju plana JN za 2013 pdf
2012
Plan javnih nabavki za 2012 godinu pdf
Tabelarni pregled javnih nabavki za 2012 godinu pdf

 

 

 

Plan javnih nabavki za 2020. godinu - tehnička ispravka 6

Poslednje ažurirano sreda, 03 januar 2024 12:01