Zahtev za E-račun

Prezime i ime Prezime i ime vlasnika priključka

Adresa Ulica, kućni broj

Mesto Izaberite mesto

Šifra potrošača: * Upišite šifru potrošača (primer: 01012340)

Email * Upišite vašu email adresu

Kontakt telefon: * Upišite broj telefona (primer: 0216912930)

U cilju unapređenja poslovnog procesa dostave računa, čineći uslugu bržom i lakše dostupnom za korisnike, JP Vodokanal je omogućio uslugu besplatne dostave e-Računa u digitalnom obliku putem elektronske pošte (e-mail)

- Ovaj način dostave računa dostupan je svim korisnicima, novim i postojećim.

- Dostava računa putem elektronske pošte (e-maila), se aktivira na zahtev korisnika.

- Korisnicima usluge, koji su dali saglasnost za dostavu računa putem elektronske pošte, JP Vodokanal neće dostavljati račune u štampanoj formi.

- korisnik može izvršiti uplatu fakturisanog iznosa, na osnovu računa dobijenog elektronskim putem, na isti način kao i sa računom dobijemim putem klasične pošte u štampanoj formi

Zahtev za E-račun

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama Online Servisa?