Atmosferska kanalizacija

Na širem području grada Bečeja zaštita od unutrašnjih voda rešena je izgrađenim sistemom meliorativnih kanala, koji okružuju gradsko područje sa crpnim stanicama za prebacivanje suvišnih voda u Tisu.

Suvišne vode sa gradske teritorije se upuštaju u meliorativne kanale, a delom i direktno u kanal DTD. Idejni projekat kanalizacije Bečeja predviđa separacioni sistem kanalizacije.

Do danas na građevinskom području Bečeja izgrađeno je ukupno 19,4 km zacevljene atmosferske kanalizacije i koristi se 3,6 km stare zidane kanalizacije u mešovitoj funkciji. Postignuti stepen kanalisanosti atmosferskih voda u gradu je minimalan.

ROM 900-Ogušivač kanalizacije

 

Aktuelna problematika

Sadašnji način odvođenja atmosferskih voda u pojedinim delovima grada putem otvorenih uličnih kanala (najčešće samo upijajućih jarkova) voda ponire u podzemlje i prouzrukuje podizanje podzemne vode. Zbog zaostajanja izgradnje kanalizacije otpadnih i atmosferskih voda velike količine upotrebljenih voda se odlažu u površinske slojeve terena koji postaje zasićen i izaziva povećanje nivoa podzemnih voda, štetno deluje na građevinske objekte i vrši zagađenje podzemlja.

  • idejnim projektom nije obuhvaćen kompletni građevinski reon
  • nije izgrađeno oko 78% zacevljene atmosferske kanalizacije

Elementi razvoja

  • nastavak izgradnje atmosferskih kanalizacija
  • sanacija otvorenih kanala u donjem parku
  • izgradnja kanalizacije radi razdvajanja atmosferskih voda od fekalnih voda
Poslednje ažurirano petak, 16 mart 2012 00:04
 
O nama Kanalizacija Atmosferska kanalizacija

Anketa

Kako ocenjujete usluge JP Vodokanal-a?