Svetski dan voda 2014

PDF Štampa El. pošta

Ovogodišnji Svetski dan voda obeležava se pod motom „Voda i energija“, sa ciljem pokazivanja pozitivnih aspekata veze između vode i energije kao i načina na koji se ona može bolje i delotvornije iskoristiti saradnjom svih zainteresiranih strana.

Svetski dan voda 2014

Na konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini i razvoju (UNCED) 1992. godine predloženo je da se 22. mart odredi kao datum kojim će se svake godine obeležavati međunarodni dan slatkih voda. Skupština Ujedinjenih nacija prihvatila je taj predlog i počev od 1993. godine ovaj dan se obeležava skretanjem pažnje i naglašavanjem različitih aspekata slatkih voda.

Ovogodišnji moto “Voda i energija” ukazuje na aspekt proizvodnje i prenosa energije, što podrazumeva korišćenje vodnih resursa, posebno za hidroelektrane, nuklearne i termalne izvore energije. Veća potražnja za ograničenim zalihama vode stvara sve veći pritisak na proizvođače energije (iz vodnih resursa) da traže alternativne izvore energije u drugim obnovljivim izvorima energije .

Ciljevi Svetskog dana voda 2014 su:

  • Podizanje svesti o međusobnim vezama između vode i energije.
  • Doprinos političkom dijalogu, koji se fokusira na širok spektar pitanja vezanih za odnos između vode i energije.
  • Da kroz studije slučaja pokaže donosiocima odluka u sektorima energije i voda, da integralni pristup i rešenja pitanja voda-energija, mogu imati velike ekonomske i socijalne interaktivne uticaje.
  • Identifikovanje politički prihvatljivih okvira i razvojnih kapaciteta u kojima UN sistem, a posebno UN-vode i UN-energija, mogu dati značajan doprinos.
  • Identifikovanje ključnih aktera na relaciji voda-energija i njihovo aktivno uključivanje

Prevod teksta sa sajta:  http://www.unwater.org/worldwaterday/about-world-water-day/world-water-day-2014-water-and-energy/en/

Poslednje ažurirano petak, 21 mart 2014 21:35
 
Vesti Svetski dan voda 2014

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama Online Servisa?
 

Anketa

Kako ocenjujete usluge JP Vodokanal-a?